Povezave na SYNC

Članske vsebine

Fotografije in video

Klubska članarina 2020/2021

Gerjevič Špela (Ž), Brežice

Miklič Gregor (M), Krško

Članarina PZS 2020

Cerjak Gregor (M), Krško

Dular Igor (M), Zdole

Markovič Mitja (M), Krško

Režen Stanislav (M), Krmelj

Rožman Silvester (M), Zdole

Stopar Maja (Ž), Sevnica

Špiler Jernej (M), Krško

Zorko Bojan (M), Krško

Bedrač Martin (M), Sevnica

Kolman Mitja (M), Sevnica

Pozvek Nejc (M), Brežice

Prosenik Boštjan (M), Sevnica

Sotelšek Peter (M), Leskovec pri Krškem

Škvarč Andraž Matic (M), Trbovlje

Škvarč Franci (M), Trbovlje

Trošt Andrej (M), Senovo

Voglar Aleksandra (Ž), Krško

Zorko Matej (M), Artiče

Aherne Joseph Michael (M), Limerick

Aherne Kathleen Marian (Ž), Limerick

Ahmatovič Mirela (Ž), Leskovec pri Krškem

Barbič Jure (M), Brežice

Bogovič Valerija (Ž), Podsreda

Burle De Azevedo Moreira Rodrigo (M), Ilfracombe

Dular Uroš (M), Koprivnica

Đukić Branko (M), Pišece

Garnett Anne (Ž), Ilfracombe

Gerjevič Špela (Ž), Brežice

Hribar Goran (M), Leskovec pri Krškem

Jejčič Luka (M), Radeče

Jeke Tjaša (Ž), Podbočje

Jeler Iris (Ž), Krško

Jeršič Silvester (M), Brežice

Kalin Nataša (Ž), Krška vas

Kastelic Jernej (M), Krško

Košenina Božidar (M), Krško

Koštomaj Arnold (M), Krško

Krejan Katja (Ž), Sromlje

Kužner Brigita (Ž), Zdole

Likovič Blaž (M), Krško

Lipoglavšek Leonida (Ž), Brestanica

Medvešek Matic (M), Artiče

Miklič Gregor (M), Krško

Nepužlan Edvin (M), Sevnica

Novak Ambrož (M), Krško

Oberč Matjaž (M), Raka

Ogorevc Nika (Ž), Brežice

Pozvek Gorazd (M), Senovo

Pozvek Vidmar Danica (Ž), Senovo

Pšeničnik Mateja (Ž), Brežice

Redek Tomaž (M), Novo mesto

Srpčič Gregor (M), Cerklje ob Krki

Starc Stanislava (Ž), Krško

Stopar Špela (Ž), Sevnica

Šet Janko (M), Brestanica

Škrabar Mateja (Ž), Leskovec pri Krškem

Šmajgl Samo (M), Zdole

Šribar Žiga (M), Podbočje

Štampfel Peter (M), Krško

Švajger Vanja (Ž), Uršna sela

Tomšič Romana (Ž), Novo mesto

Tomšič Polegek Nina (Ž), Novo mesto

Tuffrey Nigel Edwin (M), Fort Saskatchewan

Vintar Primož (M), Sevnica

Vodopivec Anton (M), Krško

Zakšek Maksimiljana (Ž), Senovo

Zorko Franc (M), Brežice

Božičnik Tadeja (Ž), Artiče

Bučar Jože (M), Artiče

De Nobrega Helena (Ž), Brežice

Hribar Julita (Ž), Brežice

Kolman Alenka (Ž), Sevnica

Kolman Žiga (M), Sevnica

Lapuh Martina (Ž), Brežice

Miklič Jerca (Ž), Krško

Naglič Tomi (M), Krško

Ogorevc Sotelšek Cvetka (Ž), Globoko

Pečnik Albin (M), Brestanica

Pečnik Lea (Ž), Brestanica

Prosenik Barbara (Ž), Sevnica

Sotelšek Andrej (M), Globoko

Šribar Alenka (Ž), Podbočje

Šribar Drago (M), Podbočje

Trošt Tjaša (Ž), Senovo

Tušek Sotelšek Tanja (Ž), Leskovec pri Krškem

Vaupotič Zlatko (M), Ljubljana-Šentvid

Voglar Mitja (M), Krško

Zakšek Kaja (Ž), Boštanj

Zakšek Marko (M), Boštanj

Zorko Romana (Ž), Artiče

Voglar Daniel (M), Krško

Voglar Vera (Ž), Krško

Zakšek Jožef (M), Senovo

Babič Vrabec Gabriel (M), Brežice

Gabrič Nina (Ž), Brežice

Gracar Maša (Ž), Blanca

Grašak Julija (Ž), Artiče

Hrastovšek Žiga (M), Brežice

Hudohmet Amadej (M), Krška vas

Jelen Neža (Ž), Koprivnica

Klenovšek Bor (M), Krško

Klenovšek Sven (M), Krško

Knez Jure (M), Brežice

Košenina Eva (Ž), Artiče

Kovačič Tadeja (Ž), Artiče

Kozole Simona (Ž), Senovo

Krošelj Lucija (Ž), Leskovec pri Krškem

Matjašič Jan Mark (M), Brežice

Matkovič Ela (Ž), Jesenice na Dolenjskem

Matkovič Zara (Ž), Jesenice na Dolenjskem

Mešiček Katja (Ž), Krško

Mlakar Jakob (M), Krško

Omerzu Vita (Ž), Zdole

Petrič Aljaš (M), Jesenice na Dolenjskem

Preskar Alja (Ž), Brežice

Račič Ella (Ž), Brežice

Resnik Anžej (M), Senovo

Sikošek Maj (M), Brežice

Sluga Eva (Ž), Brestanica

Škrinjar Rebeka (Ž), Brežice

Volk Tia (Ž), Brežice

Vračun Špela (Ž), Krško

Zakšek Sara (Ž), Artiče

Bedrač Vili (M), Krško

Božičnik Bučar Martin (M), Artiče

Božičnik Bučar Voranc (M), Artiče

De Nobrega Žanin (M), Brežice

Kramer Krištof (M), Radeče

Medved Val (M), Sevnica

Naglič Eva (Ž), Brežice

Pečnik Nika (Ž), Brestanica

Pozvek Lapuh Lena (Ž), Brežice

Prosenik Neva (Ž), Sevnica

Sotelšek Ajda (Ž), Leskovec pri Krškem

Sotelšek Aljoša (M), Globoko

Sotelšek Andraž (M), Artiče

Sotelšek Maks (M), Globoko

Šribar Žan (M), Podbočje

Trošt Jaka (M), Senovo

Trošt Jure (M), Senovo

Trošt Špela (Ž), Senovo

Zakšek Nik (M), Boštanj

Zakšek Žan (M), Boštanj

Zorko Tevž (M), Artiče

Buršič Lina (Ž), Krško

Jeršič Mark (M), Brežice

Paič Elizabeta (Ž), Leskovec pri Krškem

Bedrač Matija (M), Krško

Škvarč Ajda Nina (Ž), Trbovlje

Voglar Kajetan (M), Krško